Corona: actuele informatie voor ouders en kinderen

Hoe gaan wij het samen goed doen, zodat iedereen zich prettig voelt, gezien en gehoord voelt, we het risico zo klein mogelijk houden? Hiervoor hebben wij een plan van aanpak ontwikkeld. Dit volgens de richtlijnen van o.a. de PO-raad en Stichting Archipel, zie hiervoor het protocol basisonderwijs.

Ons plan van aanpak is volledig tot stand gebracht in mooie intensieve gesprekken met het voltallige team en de Montessori Kindcentrumraad. Via e-mail hebben alle ouders dit plan van aanpak ontvangen. 

Wanneer mogen kinderen naar school?

De thuisblijfregels en het testbeleid voor kinderen zijn aangepast. Zie onderstaande afbeelding, of download hier het PDF-bestand (versie 19 mei 2021). 


Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook en op Twitter!


         

Twitter