Print << Terug

Subsidie voor PP4 scholen voor energieproject

Stentor, zaterdag 29 september 2012 

ZUTPHEN - Montessorischool De Plotter en christelijke basisschool De Wegwijzer (samen PP4) krijgen van de gemeente Zutphen een subsidie van maximaal 22.000 euro voor het project MED Energie naar School.
Met dit project wil PP4 bereiken dat hun eigen energieverbruik wordt verminderd en de inzet van duurzame energie wordt vergroot. Bijkomend doel is andere Zutphense scholen bewuster te maken van hun energiegebruik. "Wij hebben als gemeente een potje met geld voor vernieuwende energieprojecten", zegt wethouder Patricia Withagen. "Dit project is daar een voorbeeld van. Vandaar dat we er als college geld voor reserveren."


PP4 zal met het geld een energiescan laten doen en de aanbevelingen die dit oplevert uitvoeren. Daarnaast wordt er een educatief lespakket samengesteld en worden er zonnepanelen op de schoolgebouwen geplaatst. Om genoeg geld in kas te hebben voor de aanschaf van zonnepanelen worden extra acties gehouden. Voor dat deel van de subsidie geldt dat de gemeente verdubbelt wat de school zelf ophaalt. Het maximale subsidiebedrag van 22.000 euro kan dus lager uitvallen als de opbrengst van de acties tegenvalt. Withagen: "PP4 geeft het goede voorbeeld en betrekt andere scholen erbij. Bij uitstek een project dat als vliegwiel werkt."
Media
  • Logo1 218x84.jpg

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter