Print << Terug

Montessori kindcentrum de Plotter zet cultuureducatie in als motor voor meer creativiteit.

Een school is niet alleen om kinderen te leren rekenen of lezen. Maar juist ook kinderen onderzoeksvragen laten stellen en samen op zoek te gaan naar antwoorden. Dit en nog veel meer wil Montessori kindcentrum de Plotter bereiken met het nieuwe project 'Cultuureducatie, geen vak apart'.                     

                                                                                                                           
Het is een pilotproject van Archipel. Naast ons kindcentrum doen educatief centrum Theo Thijssen hier ook aan mee.

Om de cultuureducatie nog meer vorm te geven krijgen we onder meer betere schoolmaterialen en een aantal digitale middelen als laptops en i-Pads. Daarnaast gaan we excursies organiseren en geven kunstenaars en andere externe gastdocenten workshops. Centraal staat het aanleren van zogenaamde '21e eeuwse vaardigheden' binnen het montessori concept. Daaronder wordt onder meer verstaan: samenwerken, communiceren, verbanden leggen en ondernemen. Een speerpunt is het stimuleren van creativiteit bij kinderen. Hiermee willen we ons concept van 'kosmisch onderwijs' verder versterken. En dat in en doorgaande lijn voor kinderen tussen 0 en 13 jaar. School, kinderopvang en buitenschoolse opvang werken nauw samen in een team van leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Dat betekent dat er ook culturele activiteiten worden georganiseerd voor peuters en kinderen in de buitenschoolse opvang.

                                                                                          

Kortom: We verdiepen ons Montessori concept door aansluiting te zoeken met middelen uit de 21e eeuw. We zoeken nog meer naar de verbinding tussen alle vakken en  onderzoeksvragen van kinderen en medewerkers staan daarbij centraal. De verwondering van kinderen het uitgangspunt in onze voorbereiding. Cultuur is hier niet meer een vak apart maar onderdeel van het geheel. We maken gebruik van nieuwe media. Onze leerkrachten en begeleiders krijgen daarvoor bijscholing, bijvoorbeeld in het gebruik van ICT. Ouders worden actief betrokken in het proefproject. Belangrijk is dat ook maatschappelijke organisaties deelnemen, zoals kunstinstellingen, musea en de bibliotheek.

Media
  • IMG_0910.JPG

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter