Informatie over nieuwe BSO 

Vanaf schooljaar 2021-2022 heeft u nieuwe en extra mogelijkheden om uw kind na schooltijd een fijne tijd te bieden in een buitenschoolse opvang. Naast het ruime aanbod van onze partners, starten we op 30 augustus 2021 ook een BSO in eigen beheer, vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori met een doorlopende leerlijn.

Zoals altijd staat het u helemaal vrij om zelf een geschikte buitenschoolse plek voor uw kind te kiezen. We vinden het echt belangrijk om dat te benadrukken. U kiest en doet wat goed voelt voor u en uw kind. 

Onze nieuwe en eigen BSO wordt georganiseerd door Archipel Kinderopvang, de opvangorganisatie van onze bovenschoolse Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Hier leest u meer over (de geschiedenis van) deze organisatie, die zich ten doel stelt om ieder kind een doorgaande ontwikkellijn aan te bieden, per locatie met één pedagogisch team en vanuit één pedagogische visie. Kwaliteit en continuïteit zijn daarin belangrijke pijlers. 
Met deze nieuwe BSO kunnen we straks vanuit onze Montessorivisie kinderen ook buiten schooltijd een herkenbaar en passend programma bieden. 

Openingstijden en contractvormen

Onze nieuwe BSO start op maandag 30 augustus. Voor en na schooltijd kunnen kinderen terecht bij pedagogisch medewerkers in ons kindcentrum, van 7.00 uur ’s ochtends tot 18.30 uur ’s avonds. Daarvoor zijn verschillende contractvormen mogelijk. In deze tariefkaart staat hierover alle informatie op een rij.

Daarnaast hanteert de nieuwe BSO een flexibel ruilbeleid. Heeft u een dagje toch wel of geen BSO nodig, of iets later dan anders, dan geeft u dat online aan via het systeem KOV-net. U krijgt voor uw kind(eren) een persoonlijk account waarmee u hierover zelf de regie heeft. De basis van ruilmogelijkheden is of de groepsgrootte het toelaat. 

We bieden, indien wenselijk, BSO aan op de studiedagen van school, behalve op de jaarlijkse (centrale) Archipelstudiedag. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze Archipelstudiedag op Goede Vrijdag of een andere dag is. We informeren ouders van de BSO als hierover een besluit is genomen.  

Als u uw kind wilt aanmelden voor onze nieuwe BSO, dan kan dat hier. Als u dat doet voor 1 oktober, betaalt u geen inschrijfkosten. 


Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook en op Twitter!


         

Twitter