Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, worden er af en toe fouten gemaakt. Ook binnen ons Kindcentrum. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken. Samen zoeken wij naar een goede oplossing en als we er niet uit komen, bekijken we wie er moet worden ingeschakeld om het probleem op te kunnen lossen.

Wij beschikken over een klachtenregeling en zijn aangesloten bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC). De klachtenregeling kunt u raadplegen als een klacht voor uw gevoel niet naar tevredenheid is weggenomen. U hebt de klacht dan wel eerst besproken met de leerkracht van uw kind, de directeur of de contactpersoon. In de klachtenregeling staat precies beschreven hoe er gehandeld moet worden. Deze regeling is gelijk voor alle onderwijsinstellingen van Stichting Archipel Onderwijs, is beschikbaar op onze school en is te downloaden op de site van ons bovenschools bestuur.

Lees hier meer over de klachtenregeling (met download)

Contactpersoon en externe vertrouwenspersoon

Iedere school kent één of twee contactpersonen die als aanspreekpunt(en) dienen. Als het nodig is bespreekt de contactpersoon de klacht met de externe vertrouwenspersoon. Bij klachten over seksuele intimidatie wordt de externe vertrouwenspersoon direct ingeschakeld.
In onze informatiegids leest wie onze contactpersonen zijn (informatie op blz 27 en blz 35). 

Daarnaast heeft Stichting Archipel Onderwijs twee externe (onafhankelijke) vertrouwenspersonen. Een vertrouwenspersoon biedt een mogelijkheid om op vertrouwelijke basis te spreken en is onafhankelijk en deskundig. Bovendien heeft de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht.

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter