Ondersteuningsplan

In ons ondersteuningsplan willen we de interne ondersteuningsstructuur van het schoolgedeelte
binnen het kindcentrum verduidelijken en inzicht te geven in de afspraken zoals ze op onze
school gelden.

Wel zal binnen het kindcentrum de samenwerking, afstemming en de doorgaande lijn gezocht worden ook als het gaat om onderwijsondersteuning.

Het ondersteuningsplan is een werkdocument, het beschrijft de gang van zaken op dit moment.
Opmerkingen die tot verbeteringen leiden zijn van harte welkom. Het ondersteuningsplan wordt jaarlijks bijgesteld.

Download en bekijk:
ondersteuningsplan 2020-2021.pdf

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter