Veiligheid

Een veilig klimaat in ons kindcentrum moet iets vanzelfsprekends zijn. Alleen vanuit een veilig klimaat kunnen kinderen tot leren komen. Leren zichzelf te ontplooien als mens in verschillende situaties en daadwerkelijk cognitieve informatie opnemen en toepassen.

Hiervoor zetten we bijvoorbeeld de Kanjertraining in.

In ons Veiligheidsprotocol komt aan de orde wat op Montessori kindcentrum de Plotter verstaan wordt onder veiligheid en hoe wij hier aan werken.

Download: Veiligheidsprotocol 2022 Montessori kindcentrum de Plotter

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter