Verlof

Verlof onder schooltijd is in het algemeen niet toegestaan. Alleen in bijzondere gevallen zoals bepaalde familieomstandigheden of jubilea. Lees meer in de verlofregeling (zie hieronder).

Voor aanvraag van verlof voor minder dan 10 dagen kunt u bij de directie een verlofformulier ophalen of dit hieronder downloaden. Het verlof is akkoord als de directie toestemming verleent.
Verlof voor méér dan 10 dagen kan alleen verstrekt worden door de leerplichtambtenaar. Het door u ingevulde verlofformulier voor meer dan 10 dagen (op verzoek via school te verkrijgen) stuurt u, met eventuele stukken en verklaringen, naar de leerplichtambtenaar ter goedkeuring. 
  

Download:

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter