De school

Het kind in onze school

Uw kind is op onze school actief bezig met zijn eigen ontwikkeling om een zelfstandig mens te worden. Het kind heeft de vrijheid, binnen zekere grenzen, om zelf zijn werk te kiezen en zijn tempo te bepalen. In die vrijheid is het belangrijk voor het kind om op een goede manier hulp te krijgen bij het krijgen van structuur, bij de aanpak van taken en bij het krijgen van greep op de wereld om hem heen.

Wij bieden een omgeving die het kind voortdurend prikkelt om zelf te handelen en zelf bezig te zijn. Dit bevordert het vertrouwen in zichzelf en in anderen en ook het verantwoordelijk zijn voor de eigen activiteiten.

Lessen worden zowel individueel als in groepjes gegeven. Onze individuele begeleiding zorgt er voor dat we weten hoe uw kind zich op school het meest thuis voelt en zich het best kan ontwikkelen.

Wilt u meer weten over Montessoriwerkjes, klik dan hier:

Montessoriwerkjes

 

In de klas

Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een klas. Dit heeft als voordeel dat de rol van het kind wisselt. Eerst vraagt het hulp, later geeft het hulp. Hierdoor leren kinderen van elkaar en stimuleren ze elkaar. Het bevordert samen werken en sociaal gedrag.

Elke klas heeft ook een taak in het netjes en gezellig houden van de klas, de materialen of het verzorgen van koffie of thee.


Contact met ouders

Behalve de jongste kleuters krijgt elke leerling twee maal per jaar een rapport. De leerkracht bespreekt dit verslag met de ouders. Het rapport geeft inzicht in de ontwikkeling en het niveau van het kind. De ontwikkeling van het kind kan langzamer of sneller lopen; het kind blijft bij zijn of haar leeftijdgenootjes in de klas. De aangeboden leerstof past bij het niveau van de leerling.

Naast rapportbesprekingen is er altijd ruimte om met de leerkracht, de intern begeleider of de schoolleiding over uw kind te praten.


De leerkracht

Onze school heeft speciaal voor het Montessori-onderwijs opgeleide leerkrachten. Bij ons staat de leerkracht niet voor de klas. De leerkracht gaat naar de leerlingen toe en geeft op die manier elk kind of groepje afzonderlijk aandacht. Kinderen krijgen ook groepslessen. Veel aandacht gaat uit naar expressie. Dit alles stimuleert de kinderen bij hun individuele activiteiten. De leerkracht houdt de vorderingen van de kinderen nauwlettend bij.


Materiaal is belangrijk

Kennis wordt op een Montessorischool overgebracht door taal en door omgaan met het Montessori-materiaal. Dit zijn leermiddelen die kinderen voor hun ontwikkeling nodig hebben en waar ze zelfstandig mee kunnen werken.

Het materiaal is zorgvuldig uitgekozen, eenvoudig en overzichtelijk. Elk kind kan zelf zien wat er mee te doen is. Het materiaal is zelfcorrigerend. Dat wil zeggen dat het kind zelf ontdekt als het een ''fout'' maakt. Elk onderdeel is beperkt aanwezig. Dat werkt stimulerend. Kinderen in een klas zijn tegelijkertijd met verschillende materialen bezig.


Naar het voortgezet onderwijs

Het kind kan in acht jaar de basisschool in eigen tempo doorlopen. De uiteindelijke keuze voor het voortgezet onderwijs wordt goed voorbereid en in overleg tussen ouders en groepsleerkracht gemaakt.

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter