Print << Terug

Bezoek herder en herdershond

Op 25 maart kwam Saskia Clahsen (de moeder van Meike en Ties) bij ons in de groep vertellen over het ontstaan van herders en boeren in Nederland. Ze was hierbij zelf ook verkleed zoals de herderin er vroeger uitzag. Ze had ook een echte Hollandse herdershond bij zich, die vroeger ook al werden gebruikt om de schapen bij elkaar te houden.
De kinderen hebben allerlei werkstukjes gemaakt aan de hand van wat Saskia verteld heeft. Hieronder staan er enkele, wilt u er meer zien, kom dan eens bij onze klas kijken.
Media
  • foto filmpje.JPG
  • herder1.jpg
  • herder3.JPG
  • herder5.JPG
  • herder6.JPG
  • herder7.JPG

Twitter