Kanjertraining

De kanjertraining is een programma voor de sociaal/emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het is de taal waarop wij op ons kindcentrum met elkaar spreken. Alle leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn gecertificeerde kanjertrainers.

Het heeft als doel dat kinderen zich gesterkt voelen, meer zelfvertrouwen krijgen, beter grip krijgen op sociale situaties en gevoelens beter uiten. In de training leren de kinderen onderscheid te maken in manieren van reageren. De wijze waarop kinderen reageren heeft vaak te maken met het zelfbeeld en opvattingen over de buitenwereld. 
Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van verschillende dierfiguren. De dierfiguren zijn vergelijkingen van (kinder)gedrag. Zo kan men zich gedragen als:

 •  Het aapje. Deze probeert contact te krijgen door met de pestvogel mee te doen en overal een grapje van te maken. Het aapje neemt niets en niemand serieus.
 • Het konijn. Deze denkt dat hij minder waard is dan anderen, is vaak bang en heeft last van faalangst.
 • De vogel. Deze vindt zichzelf geweldig; alle anderen deugen niet en hij bepaalt zelf wel wat hij doet.
 • De tijger. Dit is een Kanjer. Een kind dat assertief maar niet agressief is en zich in allerlei situaties goed weet te handhaven, is een tijger.


Tijdens de training komen tal van onderwerpen aan de orde zoals:

 • Gespreksvaardigheid
 • interesse tonen
 • mening durven geven
 • stoppen met treiteren
 • zelfvertrouwen
 • trots zijn
 • uit slachtofferrol stappen
 • heft in eigen hand nemen

Binnen de kanjertraining wordt met 5 kanjerafspraken gewerkt:

 • we vertrouwen elkaar
 • niemand speelt de baas
 • niemand lacht een ander uit
 • niemand doet zielig
 • we helpen elkaar
Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek

Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij?
Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot,
Dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer
Want ik ben een kanjer!


voor meer informatie neemt u gerust een kijkje op www.kanjertraining.nl

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter