Kinderopvang in ons Montessori kindcentrum

NIEUW!
> alles over onze

baby/dreumesgroep

 0-2,5 jaar

> alles over onze

peuterspeelgroep

 2,5-4 jaar

> alles over onze

vso & bso

vanaf 4 jaar

Als basis voor onze dagopvang (KDV),  peuterspeelgroep (PSG) en buitenschoolse opvang (BSO) zien wij liefdevolle, betrokken medewerkers die kinderen respectvol en positief benaderen en begeleiden. Zij zorgen ervoor dat een kind een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen ontwikkeld. Hier heeft een kind zijn leven lang profijt van. Deze benadering is bij ons een uitgangspunt. Zowel binnen het onderwijs als op het KDV, PSG en de BSO. 

Het kindcentrum is een interessante omgeving voor elke doelgroep waarin kinderen volop kunnen ontdekken en ervaren. Een veilige plek waar kinderen uitgenodigd worden om zelfstandig dingen te kiezen en te doen om mee te spelen en te experimenteren. 
Door o.a. de uitdagende materialen en de respectvolle houding van de medewerkers denken wij de kinderen iets extra’s te kunnen bieden met onze pedagogische werkwijze. Het belang en de behoeften van het kind staan hierbij telkens centraal. Dit betekent overigens niet dat een kind altijd zijn zin hoeft te krijgen en dat alles mag. Wij bieden kinderen duidelijke kaders (regels en grenzen) waarbinnen ze een ruime mate van vrijheid hebben. 
Wij hopen, door met veel liefde en aandacht te werken, uw kind díe opvang en bijdrage in de opvoeding te bieden die het verdient en nodig heeft. 

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter