BSO de Plotter

Welkom bij de BSO,

Ons kindcentrum biedt professioneel buitenschoolse opvang aan. De leeftijd van de kinderen binnen de bso varieert van 4 jaar t/m 13 jaar. De wisselwerking tussen oudere en jongere kinderen in een groep wordt vooral gezien als een sociaalvormend element. Zo is het kind beurtelings de jongste, de middelste, en de oudste van een groep, zodat de jongere kinderen van de oudere kinderen kunnen leren. de slogan “help mij het zelf doen” Omvat dan ook de kern van de Montessori gedachten. Wij helpen het kind hier zicht op te krijgen, zijn/haar keuze te maken, iets uit te proberen of te ontdekken en zelfs te experimenteren. Daarom bieden wij een ruimte vol verschillende speel mogelijkheden. Onze ruimte bestaat uit een woonkamer en een eigen plek in de centrale hal, waar wij de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid willen geven. Onze woonkamer is zo ingericht zodat elk kind een thuis gevoel heeft, een plekje voor rust. In onze centrale hal bieden wij een mooie voorbereide omgeving aan, waar we tevens gebruik maken van de gymzaal en de keuken, waar diverse activiteiten worden gehouden. 

                    
 
            

In deze mooie ruimte bieden wij aan maximaal 30 kinderen opvang. De BSO houdt zich aan de beleidsregels die gelden sinds de invoering van de Wet Kinderopvang. Dit betekent onder andere dat verplichte risico- inventarisatielijsten ingevuld zijn. Daarnaast werken we met vaste, gediplomeerde en Montessori gecertificeerde pedagogisch medewerkers.

Algemeen uitgangspunt van onze BSO is dat kinderen het naar hun zin hebben en vrij worden gelaten in het kiezen van hun bezigheden, binnen de grenzen en de regels van de Montessori visie en van de kinderopvang. 

We werken met het opendeuren beleid wat inhoudt dat op bepaalde momenten we samen gaan met de peutergroep. Op die manier kunnen broertjes en zusjes ook met elkaar spelen. Dit gebeurt in overleg met de kinderopvang/peutergroep, hierin wordt altijd gekeken of kinderen dit aankunnen.

Aangezien de BSO in een kindvriendelijke wijk staat, maken we veel gebruik van de natuur om ons heen. We zijn er trots op dat wij de kinderen deze extra uitdaging te kunnen bieden: we hebben namelijk een mooi speelveld op loopafstand en een geweldige speeltuin waar we dan ook regelmatig te vinden zijn. Daarnaast kan op de buitenspeelruimte rondom het Montessori kindcentrum volop gespeeld, gefietst en gevoetbald worden. 

Het Montessori kindcentrum heeft een oudercommissie. Deze bestaat uit enkele ouders waaronder een ouder van de BSO, zij vertegenwoordigt  alle ouders van kinderen die bij de BSO komen spelen. 

Het Montessori kindcentrum gaat mee met de veranderingen in de maatschappij en wil tegemoet komen aan de vraag van ouders naar verschillende vormen van opvang zowel VSO als BSO dit in een vorm van een standaard contract of flexibel contract. Voor meer info kunt u ons altijd bellen of mailen, even binnen lopen op de groep is natuurlijk ook mogelijk.

Openingstijden:

 

         VSO             BSO

Maandag      7:00/8:30        14:00/18:30

Dinsdag      7:00/8:30        14:00/18:30

Woensdag 7:00/8:30 13:00/18:30

Donderdag      7:00/8:30        14:00/18:30

Vrijdag      7:00/8:30        14:00/18:30

Vakantieopvang:

Het Montessori kindcentrum biedt ook in de vakantieopvang aan. Tijdens deze periode bieden wij extra activiteiten aan en worden er leuke uitstapjes georganiseerd. De uitstapjes variëren van een bezoekje naar de kinderboerderij tot een bezoek aan een museum. Dit zijn hele dagactiviteiten.

De vakantieopvang vindt altijd plaats in samenwerking met BSO op de trap (Dikkertje Dap Kinderopvang).

Studiedagen:

Als er studiedagen zijn binnen het Montessori kindcentrum bieden wij ook hiervoor dagopvang aan dit kunt u aanvragen via een aanvraagformulier.

Voor meer info kunt u ons bellen: 0575-525169 of mailen:  bso.deplotter@archipelprimair.nl
Informatie over het bezoek van de GGD: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf 

               

           
Aanvraagformulier Montessori     BSO.pdf             

               

           
Inschrijfformulier Montessori BSO.pdf

Wijzigingsformulier Peutergroep en BSO de Plotter.pdf

  Definitief rapport BSO Montessori de Plotter 10-2018.pdf            

   

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook en op Twitter!


         

Twitter