Kinderdagverblijf (KDV) de Plotter

In ons Montessori kindcentrum de Plotter leggen we vanaf 9 januari 2023 een nóg sterkere basis voor een eigen indruk: we starten met een kinderdagverblijf. De allerjongsten krijgen zo met de paplepel ingegoten hoe het kan leren het zelf te doen.

Het Montessori kinderdagverblijf de Plotter heeft twee groepen:

  • een baby/dreumesgroep voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar (NIEUW!)
  • een (bestaande) peuterspeelgroep voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar

Direct naar:

Ons KDV wordt (evenals de PSG en BSO) georganiseerd door Archipel Kinderopvang, de opvangorganisatie van onze bovenschoolse Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang zonder winstoogmerk. Archipel stelt zich ten doel om ieder kind een doorgaande ontwikkellijn aan te bieden, per locatie met één pedagogisch team en vanuit één pedagogische visie. Kwaliteit en continuïteit zijn daarin belangrijke pijlers. 
 

 

Zo doen we dat in het Montessori kinderdagverblijf

Maria Montessori kwam erachter dat kinderen van nature nieuwsgierig en leergierig zijn. Kinderen hebben uit zichzelf een sterke behoefte om zich te ontwikkelen, om nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Dat uit zich in een natuurlijke belangstelling van kinderen. Wij vinden het daarom belangrijk dat kinderen vanuit intrinsieke motivatie werken (i.p.v. opgelegd door de pedagogisch medewerker). De onderwerpen van die belangstelling verschillen per kind, in de loop van de tijd en per ontwikkelingsfase. Dit betekent dat kinderen kortere of langere perioden ontvankelijk zijn voor bepaalde leergebieden. Als het kind zich in zo'n 'gevoelige periode' bevindt, is het in staat op dat moment een aspect zeer intensief te ontwikkelen. Het is de deskundigheid van de medewerker om gepast op deze gevoelige perioden te reageren, door het passende materiaal op het juiste moment aan te bieden. 

 

Het montessorionderwijs en de montessorivisie binnen Montessori kindcentrum de Plotter is duidelijk gericht op de ontwikkeling tot zelfstandigheid, ook in het kinderdagverblijf. Kinderen krijgen de vrijheid en de gelegenheid om zelf te ontdekken, te doen en te ervaren. Dit wil overigens niet zeggen dat kinderen alleen maar doen wat ze willen. Aan het montessori-principe ligt een duidelijke structuur ten grondslag. “Help mij het zelf te doen” is een belangrijk uitgangspunt van de montessorivisie. De pedagogisch medewerker schept voorwaarden voor een veilige en uitdagende leeromgeving. 

 

Ieder kind leert en werkt in zijn eigen tempo. Niet alle kinderen zijn op hetzelfde moment toe aan dezelfde (leer)activiteit. De pedagogisch medewerker heeft in dit proces een duidelijk observerende en begeleidende rol. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind uitgenodigd wordt tot activiteiten. Zij moet de specifieke ontwikkeling van ieder kind onderkennen en die begeleiden met behulp van speciaal daartoe ontworpen materiaal. De ontwikkeling van de kinderen moet zorgvuldig begeleid worden: het is essentieel dat het kind de juiste 'prikkels' krijgt op het juiste moment. Is dit dan niet erg schools? Het klinkt misschien schools, maar bij Montessori kindcentrum de Plotter gaan we hier speels mee om. Het zijn de kinderen zélf die aangeven of laten zien waar ze behoefte aan hebben. De pedagogisch medewerker sluit zo natuurlijk aan bij deze leerbehoefte van het kind. Ook, of wellicht wel juist, in het kinderdagverblijf, de peuterspeelgroep en BSO leren kinderen enorm veel. Spelen = leren. Schools wordt het als het opgelegd wordt, als er doelstellingen worden geformuleerd waaraan een kind móet voldoen. Dat neemt niet weg dat een pedagogisch medewerker regelmatig iets nieuws aanbiedt. Het kind laat vervolgens zien of het interesse toont voor dit aanbod. 
 

 

Piklermateriaal

Emmi Pikler werd in 1902 in Wenen geboren. Ze werd aan het kinderziekenhuis van de Universiteit van Wenen tot kinderarts opgeleid.  De nadruk lag op preventie en op het belang van vrije beweging en spel en op respectvol omgaan met het kind.  

Toen Pikler in 1931 een dochter kreeg, besloten zij en haar man hun kind nooit te forceren in haar ontwikkeling. Ze wilden haar eigen ritme respecteren en haar vanaf het begin de mogelijkheid geven haar eigen initiatief in beweging en spel te volgen. Emmi Pikler werd bevestigd in haar hypothese dat een kind - wanneer het de kans krijgt te onderzoeken en te leren in zijn eigen tempo - beter leert zitten, staan, spreken en denken dan een kind dat gestimuleerd of geholpen wordt in haar ontwikkeling. Deze benadering sluit naadloos aan op de benadering vanuit Maria Montessori en daarom zullen wij op de baby/dreumesgoed ook met Piklermateriaal werken.

 

Openingstijden baby/dreumesgroep de Plotter

De baby/dreumesgroep is voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar en is geopend op alle werkdagen in het jaar (52 weken). Een uitzondering hierop zijn de feestdagen en de jaarlijkse studiedagen (Goede Vrijdag 7 april en dinsdag 11 april).

  • Hele dag: 7.00 – 18.30 uur
  • Ochtend: 7.00 – 14.00 uur
  • Middag:    14.00 – 18.30 uur 

 

Hier vindt u meer informatie over de peuterspeelgroep(en) voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.

 

Contractmogelijkheden en tarieven

U kunt kiezen voor een contract van 52 weken (alle weken) of 40 weken (de schoolweken). Daarbij heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een hele dag, een ochtend of een middag opvang (of een combinatie hiervan). Via 'incidentele opvang' kunt u bovendien van extra momenten voor kinderopvang gebruik maken.

Klik hier voor de tarieven van het kinderdagverblijf. Goed om te weten: voor het kinderdagverblijf kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De maximale uurprijs voor 2023 staat vast op € 9,12.
Klik hier voor meer informatie over ons ruilbeleid.

 

Aanmelden KDV

U kunt uw kind(eren) eenvoudig online aanmelden door via KOV-net het inschrijfformulier in te vullen. In uw aanmelding geeft u aan of u gebruik wilt maken van een hele dag, ochtend of middag KDV en op welke dagen u dit wilt. 
Zodra Archipel Kinderopvang dit formulier heeft ontvangen en verwerkt, ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. 

Direct aanmelden: open hier het inschrijfformulier

Heeft u vragen over uw aanmelding dan kunt u bellen naar 0575-501187, het nummer van het administratiekantoor van Archipel Kinderopvang, op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.  
 

Achtergrondinformatie

  • In het inspectierapport van de GGD Noord- en Oost-Gelderland staat welke constateringen de GGD heeft gedaan in haar onderzoek en op basis waarvan de GGD een positief advies heeft gegeven aan de gemeente Zutphen om de kinderopvang bij de Plotter uit te breiden.
    Download hier het definitieve inspectierapport van de GGD van 17-4-2023

     

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter