Peutergroep de Plotter 

Welkom bij de peutergroep, 

In onze Montessori peutergroep werken we volgens de visie van Maria Montessori. In deze visie gaat het erom dat elk kind ruimte heeft om zich te kunnen ontplooien tot een zelfstandig, harmonieus, sociaal denkend mens. We houden rekening met de unieke persoonlijkheid van iedere peuter. We stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk zelf te doen. De slogan “help mij het zelf doen.” omvat dan ook de kern van de Montessori gedachten. De peuter heeft de vrijheid binnen bepaalde grenzen. Binnen die vrijheid krijgt het kind de kans om grip te krijgen op de wereld om hem heen. Wij bieden een voorbereide omgeving die prikkelt, zodat het kind zelf gaat handelen en in beweging komt. Dit bevordert het zelfvertrouwen van het kind. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in een groep. Het kind heeft hierdoor een wisselende rol. Eerst ontvangt het hulp van de oudere kinderen, later kan het zelf hulp geven.

Het materiaal 

Het Montessorimateriaal nodigt het kind uit zo veel mogelijk zintuigen te gebruiken en handelingen te herhalen. Ook is het materiaal vaak zelfcorrigerend. Zonder inmenging van de leidster ontdekt het kind wat wel en (nog) niet goed is. Als de kinderen op de vloer werken, gebruiken ze een kleedje. Daarnaast biedt de Montessori methodiek ook oefeningen m.b.t. het dagelijks leven. Zoals: Sinaasappel persen, toast smeren, fruit snijden en tafels schoonmaken. De kinderen voeren de handelingen zo veel mogelijk zelfstandig uit. Beleefde omgangsvormen vormen ook een belangrijk onderdeel van de dag. Daaronder verstaan we bijvoorbeeld: Een hand geven bij binnenkomst, tafelmanieren, wachten als iemand in gesprek is etc. Centraal staat hierin; ‘Leer mij het zelf te doen’. 

Huisvesting 

Peutergroep de Plotter is gevestigd in het Montessori kindcentrum de Plotter aan de Paulus Potterstraat 4 (PP4). Dit betekent dat de peutergroep ook gebruik kan maken van faciliteiten als de keuken en de gymzaal. Door samen gebruik te maken van een pand vergemakkelijkt dit de samenwerking. Ook wordt de doorgaande leerlijn van peutergroep naar basisschool gewaarborgd. 

VVE-aanbod

De peutergroep heeft ook VVE aanbod. VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit betekent dat kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, extra ondersteuning krijgen bij hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld bij de spraak-taalontwikkeling. De kinderen met VVE-indicatie komen 4 keer per week tegen een gesubsidieerd tarief. Deze indicatie wordt gesteld door Yunio (consultatiebureau) of sociaal werker. Zij kunnen inschatten of uw kind baat heeft of recht heeft op VVE.

Gesubsidieerde peutergroep 

Wij bieden ook gesubsidieerde peuteropvang aan. Dit is voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Meer informatie kunt u krijgen op de groep.

Inschrijven

U en uw kind zijn van harte welkom om een keer te komen kijken en sfeer te proeven bij ons op de peutergroep. Ook kunnen wij een informatieboekje meegeven of opsturen. Neemt u gerust contact met ons op voor het maken van een kennismaking gesprek en rondleiding. Dit kan persoonlijk of telefonisch tijdens de openingstijden van de peutergroep.

Informatie over het bezoek van de GGD: https://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/StartPagina.jsf 

 


Aanvraagformulier Montessori peutergroep.pdf


Inschrijfformulier Montessori peutergroep.pdf

Wijzigingsformulier Montessori BSO en Peutergroep.pdf

Def rapport KDV Montessori de Plotter 2020.pdf

Kinderopvangtoeslagtabel

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook en op Twitter!


         

Twitter