Peutergroep Montessori kindcentrum de Plotter 

Dankzij veel inzet van ons bestuur, de gemeente Zutphen, GGD en het gehele team kunnen wij volgend schooljaar met een eigen peutergroep starten. We starten op 30 augustus 2021 een peutergroep in eigen beheer, evenals een eigen BSO, vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori met een doorlopende leerlijn.


Zoals altijd staat het u helemaal vrij om zelf een geschikte plek voor uw kind te kiezen. We vinden het echt belangrijk om dat te benadrukken. U kiest en doet wat goed voelt voor u en uw kind.

De nieuwe peutergroep wordt (evenals de BSO) georganiseerd door Archipel Kinderopvang, de opvangorganisatie van onze bovenschoolse Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Hier leest u meer over (de geschiedenis van) deze organisatie. Archipel stelt zich ten doel om ieder kind een doorgaande ontwikkellijn aan te bieden, per locatie met één pedagogisch team en vanuit één pedagogische visie. Kwaliteit en continuïteit zijn daarin belangrijke pijlers. 
In deze nieuwe constructie kunnen we vanaf de start van het volgende schooljaar vanuit onze Montessorivisie kinderen vanaf 2 jaar ook een passend programma bieden. 

Openingstijden en contractvormen

Onze nieuwe peutergroep start op maandag 30 augustus. U kunt kiezen uit verschillende eindtijden en bent flexibel in het vervroegen van de starttijd en verlengen van de eindtijd. Alle verschillende contractvormen en mogelijkheden ziet u in deze tariefkaart.
Daarnaast hanteert de nieuwe peutergroep een flexibel ruilbeleid. Heeft u een andere dag opvang nodig dan geeft u dat online aan via het systeem KOV-net. U krijgt voor uw kind(eren) een persoonlijk account waarmee u hierover zelf de regie heeft. De basis van ruilmogelijkheden is of de groepsgrootte het toelaat. 

Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden voor onze nieuwe peutergroep, dan kan dat hier via KOV-net

Let op: op het aanmeldformulier kunt u in het vakje ‘toelichting’ aangeven voor welke start- en eindtijden u kiest. (Bovenaan het formulier staat als eindtijd ’17.30/18.30’, dat wil zeggen: kiest u ook voor vakantieopvang, dan eindigt dit om 18.30 uur, tijdens schoolweken om 17.30 uur.) U kunt onder ‘toelichting’ ook aangeven of u gebruik wilt maken van een uurtje eerder of langer, zoals in de tariefkaart staat vermeld.

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar 0575-501187, het nummer van het administratiekantoor, op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 15.00 uur. Zij zijn gesloten in week 32. 
Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook en op Twitter!


         

Twitter