Peutergroep Montessori kindcentrum de Plotter

 

We hebben sinds september 2021 een eigen peuterspeelgroep, evenals een eigen BSO, vanuit het gedachtengoed van Maria Montessori met een doorlopende leerlijn.

Onze peutergroep wordt (evenals de BSO) georganiseerd door Archipel Kinderopvang, de opvangorganisatie van onze bovenschoolse Stichting Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Hier leest u meer over (de geschiedenis van) deze organisatie. Archipel stelt zich ten doel om ieder kind een doorgaande ontwikkellijn aan te bieden, per locatie met één pedagogisch team en vanuit één pedagogische visie. Kwaliteit en continuïteit zijn daarin belangrijke pijlers. 
In deze nieuwe constructie kunnen we vanaf de start van het volgende schooljaar vanuit onze Montessorivisie kinderen vanaf 2 jaar ook een passend programma bieden. 

Openingstijden en contractvormen

U kunt kiezen uit verschillende eindtijden en bent flexibel in het vervroegen van de starttijd en verlengen van de eindtijd. 
Daarnaast hanteert de nieuwe peutergroep een flexibel ruilbeleid. Heeft u een andere dag opvang nodig dan geeft u dat online aan via het systeem KOV-net. U krijgt voor uw kind(eren) een persoonlijk account waarmee u hierover zelf de regie heeft. De basis van ruilmogelijkheden is of de groepsgrootte het toelaat. 

Klik hier voor informatie over de openingstijden en tarieven

Klik hier voor informatie over het ruilbeleid.

Klik hier voor het informatieboekje.

Aanmelden

Als u uw kind wilt aanmelden voor onze nieuwe peutergroep, dan kan dat hier via KOV-net

Let op: op het aanmeldformulier kunt u in het vakje ‘toelichting’ aangeven voor welke start- en eindtijden u kiest. (Bovenaan het formulier staat als eindtijd ’17.30/18.30’, dat wil zeggen: kiest u ook voor vakantieopvang, dan eindigt dit om 18.30 uur, tijdens schoolweken om 17.30 uur.) U kunt onder ‘toelichting’ ook aangeven of u gebruik wilt maken van een uurtje eerder of langer, zoals in de tariefkaart staat vermeld.

Heeft u nog vragen dan kunt u bellen naar 0575-501187, het nummer van het administratiekantoor, op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 16.00 uur.  

Inspectierapport GGD

De GGD heeft een onderzoek uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 1 van de Wet kinderopvang. Bij dit onderzoek beoordeelt de GGD of ‘de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden binnen de eisen van de Wet kinderopvang’. Dit betekent dat wordt onderzocht of de kwaliteit van de opvang goed genoeg zal zijn.
Download het inspectierapport van onze PSG hier.

Klik hier voor het pedagogisch werkplan kinderopvang de Plotter
Download hier het beleid veiligheid en gezondheid

 


Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter