Identiteit

 

STERKE BASIS, EIGEN INDRUK

 

Nieuwsgierig naar het onbekende
Met beide voeten op de grond
Bewust van zichzelf
De blik gericht naar buiten
Klimmen zij naar grote hoogten
Onze kinderen zijn onderzoekers
Er is veel te zien en te ontdekken
Klein is groot en andersom
De rugzak gevuld met bagage
Banen zij een eigen pad
Wij laten kinderen zelf kiezen
Zoeken verbanden en relaties
Stimuleren zelfverantwoordelijkheid
En samenwerkend leren
Prikkelen kwaliteiten tot bloei
We wachten niet af, maar geven vorm
Verkennen met kompas en kaart
Met hart en ziel betrokken
Professioneel en doelgericht
Wij zijn één team, zichtbaar en trots
Hier ervaar je jezelf
Hier ligt de wereld aan je voeten
De Plotter Montessorischool
Sterke basis
Eigen indruk

Maak kennis met uitnodigend onderwijs                               

Montessori kindcentrum de Plotter is een erkend openbaar Montessori kindcentrum. Het kindcentrum valt onder het bestuur van de Stichting Archipel, waartoe 20 scholen/kindcentra voor openbaar primair en speciaal onderwijs behoren in de gemeente Brummen, Voorst en Zutphen. In totaal telt de stichting ongeveer 3500 leerlingen en ongeveer 350 medewerkers.

Leer mij het zelf te doen

Wij vinden het belangrijk dat het kindcentrum een boeiende omgeving is, die kinderen uitdaagt om nog onbekende terreinen te onderzoeken. Uw kind leert bij ons zelfstandig en zelfverantwoordelijk te worden.
Binnen bepaalde grenzen mag een kind bij ons zelf zijn werk kiezen en zijn tempo bepalen. Wij bieden een omgeving die voordurend prikkelt en uitnodigt om bezig te zijn, zowel individueel als in groepjes. Hierdoor groeit het vertrouwen van kinderen en krijgen ze grip op de wereld. Onze leerkrachten en pedagogisch medewerkers reiken kennis en vaardigheden aan waardoor het kind steeds minder afhankelijk wordt. Daarbij letten ze erop of de keuzes van kinderen passen bij hun ontwikkelingsfase en of alle lesstof aan bod komt. Kinderen van verschillende leeftijden zitten samen in één klas. Dit bevordert samenwerken en sociaal gedrag. De ene keer vragen ze hulp, de andere keer geven ze hulp. Door onze aandacht voor brede ontwikkeling bieden we een stevige basis om talenten van kinderen maximaal tot hun recht te laten komen.

Openbaar karakter

Wij staan open voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Verschillen die in onze maatschappij bestaan, worden actief gebruikt als uitgangspunt voor het onderwijs, met de bedoeling kinderen respect voor elkaar bij te brengen.

Montessori Kindcentrum

Montessori kindcentrum de Plotter biedt onderwijs en kinderopvang vanuit één pedagogische visie. Samen met de Graafschap bibliotheek, muziekschool de Muzehof-, diverse sportinstellingen en andere organisaties, worden activiteiten aangeboden op het gebied van sport, natuur, kunst & cultuur, aangevuld met zorg en opvoedingsondersteuning.

Wij bieden onderwijs en flexibele kinderopvang vanuit de visie van Maria Montessori voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Openbaar, dus toegankelijk voor iedereen.

Persoonlijke aandacht

Binnen ons kindcentrum staat de leerkracht/de pedagogisch medewerker midden in de groep. Kinderen krijgen persoonlijke aandacht door speciaal voor het Montessori onderwijs opgeleide leerkrachten en pedagogisch medewerkers. Ook ouders mogen rekenen op onze aandacht. U kunt u vragen stellen tijdens de informatie avonden, 10-minutengesprekken en ouderavonden, maar u kunt ook een afzonderlijke afspraak maken met de directeur of de leerkracht.

Waar kunt u ons vinden

Sinds oktober 2010 zijn wij te vinden in de nieuwe MFA PP4,  Paulus Potterstraat 4. Hier zijn alle groepen aanwezig en werken wij vanuit onze eigen identiteit. Naast Montessorionderwijs hebben wij ook een Montessoripeutergroep en BSO.  

Meer weten

Onze informatiegids vindt u op onze website: www.deplotter.nl. Een papieren versie is verkrijgbaar op school. Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met Irma Pieper, directeur van Montessorikindcentrum de Plotter.

Montessori kindcentrum de Plotter

Paulus Potterstraat 4a
7204 CV Zutphen
tel: 0575 – 525169
www.deplotter.nl
deplotter@archipelprimair.nl


Schoolbestuur

Onze school behoort tot de Stichting Archipel Onderwijs, onderdeel van Archipel Onderwijs & Kinderopvang.
Bezoekadres: Houtwal 16b, Zutphen
Postadres: Postbus 40917200 BB Zutphen
tel: 0575 – 596120
www.archipelprimair.nl

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter