Kinderraad


Sinds januari 2010 kent onze school een echte kinderraad (voorheen de leerlingenraad).Montessori kindcentrum de plotter is een school en opvang waar kinderen kunnen meepraten over onderwerpen die hen aangaan. Gevraagd en ongevraagd mogen zij de directeur, het schoolteam, tips en complimenten geven.

 

De kinderraad bestaat uit kinderen van de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw en uit vertegenwoordigers van de buitenschoolse opvang (BSO). In elke klas wordt elk jaar een vertegenwoordiging van één leerling gekozen. Wij vergaderen met een echte agenda. 
De kinderraad vergadert ongeveer één keer per 6 weken.  Zij vergaderen over de dingen die ze opvallen, ze graag verbeterd willen zien en wie daar (ouders/kinderen zelf/buitenstaanders) een rol in zouden kunnen hebben. Zij geven de wensen aan die er leven onder de kinderen van hun klas/opvang en melden ook wat kinderen juiste erg prettig vinden. Veelal gaat het over zaken als het schoolplein en de overblijf en wordt er gesproken  over het kopen van iets bijzonders waar alle kinderen plezier van hebben. Op dit moment is de kinderraad echter bezig met het organiseren van de Groene donderdag en de organisatie van de Serious Request actie. Ook komt er dit jaar weer een enquête onder de kinderen van de bovenbouw. De resultaten zullen besproken worden in de kinderraad om vervolgens in de klassen weer een vervolg te krijgen. Onze kinderen hebben plannen, tekst en organiseren het zelf. Zij komen in bijvoorbeeld een teamvergadering om het doel en de werkwijze toe te lichten van hun plannen zodat het team vragen kan stellen en hun mening kan geven. De kinderraad, omdat de mening van kinderen telt.

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter