Montessori kindcentrum

Sterke basis, eigen indruk

Bij ons staat het kind centraal. Wij bieden een plek waar kinderen kunnen spelen, groeien, ontdekken en leren. Het kind wil groot worden. De slogan ‘help mij het zelf te doen’ vervat dan ook de kern van Montessori opvoeding en onderwijs.

Wij stellen ons een mens voor die zich vol zelfvertrouwen openstelt voor nieuwe ontwikkelingen en eigen oplossing creëert. Een individu die samen met anderen op onderzoek uitgaat. Iemand die de mogelijkheden van zijn verstand en gevoel kent en deze durft in te zetten. Een mens met respect voor de planeet aarde waar hij op leeft, in verbinding met zichzelf en de omgeving. Een wereldburger.

Accepteren van ieders eigenheid en respect voor elkaar aanleren, hoe klein je ook bent, is voor samen leven en spelen van groot belang. Evenals het in een prettige sfeer de dag doorbrengen met aandacht voor veiligheid en geborgenheid. Wij zorgen voor een plezierige, warme, veilige en schone en uitdagende omgeving.

Montessorikindcentrum de Plotter biedt onderwijs en kinderopvang vanuit de visie van Maria Montessori voor kinderen van 2 tot 13 jaar. Dit vanuit een kindgerichte werkwijze door gekwalificeerd personeel. In samenspraak met ouders en in overleg met elkaar.

Sterke basis, eigen indruk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irma Pieper.

Klik hier voor het ouder- en leerlingentevredenheidsonderzoek 2022

Montessori kindcentrum de Plotter
Paulus Potterstraat 4a
7204 CV Zutphen
0575-525169

www.deplotter.nl

deplotter@archipelprimair.nl

Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter