Ouderraad       
 Arjan Cornelissen Johnny Hesp  Renate Voigt   Karin van Brummen
 Voorzitter secretaris
Penningmeester  vanuit kinderopvang 
       
       
 Mirella Engels Diana van Bel  Vera Tuenter Natasha Schot 
       
       
Soraya Visser  Paulien Verbeek   Ingeborg ten Hooven  Leonie Hartman
       
   
 
 
 Irene Veerbeek Annemie Reurslag
Lianne Gutierrez Moreno
 Marit Montagne
     

De ouderraad (OR) van Montessorischool De Plotter bestaat op dit moment uit 11 ouders en 5 teamleden. We vergaderen gemiddeld 1 x per 6 weken.

De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage (inclusief ouderbijdrage plus) en eventuele donaties en giften. Op de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over de feitelijke bestedingen en wordt inzicht gegeven in de voorgenomen uitgaven.

Voor vragen, tips of complimenten mail naar: or.deplotter@archipelprimair.nl

Tevens is de OR aanspreekpunt voor de ouders . OR-leden willen signalen opvangen van zaken die onder ouders spelen en deze doorgeven aan het team en/of de Medezeggenschapsraad (MR).

De OR is voornamelijk een doeclub. Zij helpt met de organisatie van allerlei activiteiten voor kinderen in en buiten schooltijd , bijvoorbeeld activiteiten rondom feestdagen, zoals sinterklaas, kerst, sportieve evenementen en het jaarlijkse montessorifeest. De meeste taken zijn toebedeeld aan commissies waarin naast OR-leden ook andere ouders zitten, die iets willen en kunnen betekenen voor onze school.

Het aantal leden van de OR is niet gebonden aan een maximum, wel proberen we tot een evenwichtige verdeling te komen tussen onze beide locaties en de onder-, midden- en bovenbouw.

Tevens zijn leden van de OR betrokken bij andere werkgroepen binnen Montessorischool De Plotter. Hierbij moet u denken aan de werkgroep “ouderbetrokkenheid”. Hier kunnen ouders meedenken om het montessorionderwijs te optimaliseren voor de kinderen en hun ouders. Het huidige schooljaar wordt er gewerkt aan een talentengids met daarin talenten van (groot)ouders.

Over zaken die op dat moment actueel zijn in de OR verschijnt een stukje in de Informatief en wilt u weten wanneer de ouderraadsvergaderingen zijn kijk dan op de kalender.

Wilt u meehelpen op school maar niet in de ouderraad klik dan op onderstaand plaatje om te kijken of hier iets bij staat waar u bij mee wilt helpen!Mijn kind

 Wilt u volgen wat er gebeurt bij uw kind in de klas en op school? Volg ons dan op Facebook!


         

Twitter